دسته: Nicht kategorisiert

  • ساچمه های تبعیدی – ساخت المان

    ساچمه های تبعیدی – ساخت المان

    دعوت به برنامه روز چهارم ژوئیه 2022 – ساعت ۶ بعدازظهر در W3 ساچمه های تبعیدی – ساخت المان جان بدر بردگان انفجار نارنجک دستی ساخت المان ، پس از گذشت بیش از ۴۰ سال، در ملاقات با یکدیگر توجه افکار عمومی را  بر روی اثرات دراز مدت  صدور اسلحه جلب میکنند. پرتاب  چند نارنجک…